biuro architektoniczne maciej wa??kowski

Zdjęcie


architekt - szczecin - izba architektów                


Biuro powsta??o w 1995r. (4555 lat po budowie piramidy Chufu).  BIURO ARCHITEKTONICZNE MACIEJ WA??KOWSKI tworz? zarówno do??wiadczeni oraz m??odzi projektanci, co zapewnia projektom wysoki poziom warsztatu budowlanego i jednocze??nie rozwi?zania oparte na wspó??czesnych technologiach oraz "??wie??ych" i oryginalnych rozi?zaniach projektowych. W dorobku biura s? projekty: banków, hoteli, moteli, pensjonatów, budynków biurowych, szkó?? i przedszkoli, stacji paliw, myjni samochodowych, elektrowni wiatrowych, hali magazynowych i produkcyjnych, oczyszczalni ??cieków i stacji uzdatniania wody oraz budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. Wspó??pracujemy z wydawnictwami m.in.MURATOR, ARCHON, MTM STYL,Z500, ARCHETON, ARCHIPELAG, STUDIO ATRIUM, M.&L.Lipi??scyPro-Arte, KB Projekt, LK&Projekt, DOMUS, Galeria Domów, HomeKoncept ,DOMtoDOM, zakresie dystrybucji i adaptacji gotowych (powtarzalnych) projektów domów jednorodzinnych z katalogów. Biuro wykonuje tak??e ??wiadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Prowadzimy nadz

domy  energooszcz?dne, grzewcze p??yty fundamentowe

ór autorski nad realizacj? projektów. Zajmujemy si? procesem przygotowania inwestycji w zakresie dokumentów i pozwolenia na budow?. Szczególnym dowodem satysfakcji z naszych projektów jest fakt wieloletniej wspó??pracy z takimi Inwestorami jak: EHRLE Polska, PKS Gryfice Sp. z o.o.ETBUD s.c.,DOMREL,  PUK Gryfino,  Gmina Stargard Szczeci??ski, ZBiLK Szczecin, IREL, PKO BP S.APPUP Poczta Polska. Szczególnie interesuj? nas rozwi?zania architektury energooszcz?dnej.  


w??a??ciciel firmy:

mgr in??. arch. Maciej Wa??kowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze??
w specjalno??ci architektonicznej
nr ew. 43/Sz/98

projektujemy domy energooszcz?dne

115 m2/temp.pom.21 oC/ogrzewanie+c.w.u.+kuchnia/350 z??-mc

Korzystanie ze strony wankowski.pl oznacza zgod? na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mog? by? ju?? zapisane w folderze przegl?darki. W ka??dej chwili mo??na zablokowa? wykorzystywanie plików cookies przez swoj? przegl?dark?.                                                                                           ??aden projekt zamieszczony w serwisie nie mo??e by? powielany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym tak??e elektroniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, w???cznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody BA Maciej Wa??kowski. Jakiekolwiek u??ycie lub wykorzystanie projektów w ca??o??ci lub w cz???ci z naruszeniem prawa tzn. bez zgody BA Maciej Wa??kowski jest zabronione pod gro??b? kary i mo??e by? ??cigane prawnie.
nieruchomości Szczecin